خریدموسیر پلاک تیران و کرون

موسیر پلاکی برای فروش موجود دارید؟ موسیر پلاکی را از کجا تهیه کنیم؟ با توجه به این که موسیر گیاهی کم اب است با توجه به این بی ابی های اخیر محصول مناسبی برای کشت است . فاصله خطوط کشت۵۰ سانتیمترباید باشد، فاصله بذرها ۵ سانتیمتر و در عمق ۱۵ سانتیمتر نیز کشت شوند. تجربه […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید