خرید موسیر تر خراسان

ایا در استان خراسان نیز موسیر موجود است؟ در استان خراسان نیز در مناطق سرد سیر ان میتوان این محصول را کشت و برداشت کرد که سالانه این محصول از دیگر استان ها زود تر برداشت شده و زود تر به بازار می اید. موسیر خراسان را در اوایل اردیبهشت شروع به برداشت می کنند […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید